Leven in resonantie

Een ongestoorde nachtrust is van groot belang. Daarom begint het onderzoek meestal in de ouderslaapkamer.
Elektrosmog heeft twee oorzaken:
Electropathogene belasting ( ziek van electriciteit )
Geopathogene belasting ( ziek van aard- en zendmast straling)
Voor veel mensen zijn deze beide soorten energiebanen ziekmakend. Denk aan de breuklijnen maar ook vooral sinds de komst van de Umts is er een enorme verslechtering in de woningen geconstateerd. Hartkloppingen is een duidelijk Umts-gerelateerde klacht, scherpe rugpijn en misselijkheid horen o.a. bij het C2000 netwerk. Vergeetachtigheid en “ik ben er niet meer bij ” horen b.v  bij de militaire radar. Misselijke hoofdpijnen en depressieve gevoelens komen duidelijk van de Digitenne en Wifi. Zo zijn er meer specefieke klachten die bij een bepaalde energiebaan horen.

Elektropathogene belasting
We beginnen bij de technische verstoringen door elektrische apparaten rondom het bed – zoals de telefoon – en controleren ook of alle apparatuur wel op de juiste manier is aangesloten. In de praktijk blijkt dat u veel zaken direct en eenvoudig kunt aanpassen, bijvoorbeeld door apparaten te verplaatsen of uit te schakelen.
Alle aanbevelingen krijgt u op papier in een rapport. Tips voor een gezondere woonomgeving

Geopathogene belasting
Hierbij worden alle belastende energiebanen(stralen) in de slaapkamer gemeten. Zoals aangegeven bestaan er vele soorten energiebanen en via kleurcodes worden de verschillende soorten in beeld gebracht.
Ook wordt duidelijk op welke plaats in de slaapkamer deze straling het meeste verstoring veroorzaakt. We gebruiken hiervoor een Lecher antenne. Met dit precisie-instrument kunnen we exact meten waar zich negatieve energiebanen bevinden.
U ontvangt na afloop een overzichtelijk rapport met aanbevelingen voor Harmonisering.

Harmonisering
Als alles duidelijk in kaart is gebracht, krijgt u een helder advies over de gewenste Harmonisering.  Een Harmonisering zet schadelijke lading om in onschadelijke energie. Er is dus geen sprake van het afketsen – en daardoor verplaatsen – van de negatieve energiebanen: ze worden structureel onschadelijk gemaakt.

Als de harmonisering klaar is werkt deze op de gehele woning, voor onbepaalde tijd.
Harmonisering bewerkstelligd dat de persoon die zich in die woning bevindt op geen enkele manier meer belast word door verstorende straling. Alle gemeten lichaam functies zullen de ideale meetwaarden vertonen  en de inwonende mens kan herstellen.

Niet alleen merken mensen dat het huis na harmonisering goed aanvoelt en dat men beter slaapt. Ook kan een onafhankelijk arts, na ongeveer 2 maanden, door meting vaststellen dat de geopathische belasting van het lichaam is verdwenen. Dat kan geen ander product u bieden. ( OHRB Woning Harmoniser )

OHRB Woning Harmoniser

 

Wat kost een hamonisering en/of onderzoek?

Water
Het drinkwater dat uw woning binnenkomt via de waterleidingmaatschappij is onderweg naar uw woning ook belast door geopathische invloeden, ook zijn bijna alle vervuilingen (die er fysiek uit gehaald Gevitaliseerd water vrij van Elektrosmogzijn) energetisch nog meetbaar. De Harmonisering van uw woning zal het water ook energetisch in balans brengen. U behoeft geen vitaliser aan te schaffen. Een vitaliser haalt de energetische vervuiling uit uw drinkwater en is een kostbaar gebeuren.

Harmonisering vervangt niet een bezoek aan de huisarts. Als u gezondheidsklachten heeft, moet u zeker naar uw arts gaan. Harmonisering zorgt er wel voor dat u niet langer elke dag en nacht bestookt wordt met ziekmakende straling, zodat uw lichaam alle kans krijgt om te herstellen. U kunt dit het beste vergelijken met jezelf afdrogen terwijl je nog onder de douche staat. Dat werkt niet. Het is zaak dus eerst de douche uit te zetten.

De belangrijkste winst is natuurlijk dat uw nachtrust weer een opladend effect heeft, zoals de bedoeling is van de slaap. De kracht van je woning!
Hier leest u meer over Theo Hooijer